Vår tjänst - H&G Machinery (Shanghai) Co., Ltd.

Förköpsservice

● Identifiera behov, rekommendera lösningar

● Storleksmätning

● Rekommendera rätt material för din applikation

Säljtjänst

● Assistera det bäst lämpade alternativet

● Produktinstruktion

● Fullständig lösningsinformation

Service efter försäljning

● Uppföljning av slitageprestanda

● Verkningsövervakning i realtid (kulor, foder)

● Utvärdera och optimera lösningen

Våra huvudkunder